აზოტის გენერატორის მდგომარეობა ნორმალური მუშაობის დროს

ოპერაცია 1

1. ჩართულია აზოტის გენერატორის დენის ინდიკატორი, ჩართულია მარცხენა შეწოვის, წნევის გათანაბრების და მარჯვენა შეწოვის ციკლის ინდიკატორი, რაც მიუთითებს აზოტის წარმოების პროცესის დაწყებაზე;

2. მარცხენა შეწოვის ინდიკატორის შუქის ჩართვისას მარცხენა ადსორბციული ავზის წნევა გათანაბრებისას თანდათან მატულობს მაქსიმუმამდე გათანაბრების წნეხიდან, ხოლო მარჯვენა ადსორბციული ავზის წნევა გათანაბრებისას გათანაბრების წნეხიდან თანდათან ნულამდე ეცემა;

3. წნევის გათანაბრების ინდიკატორის შუქის ჩართვისას მარცხენა და მარჯვენა ადსორბციული ავზების წნევა თანდათან მიაღწევს ერთი აწევისა და ერთი დაცემის ბალანსს;

4. მარჯვენა შეწოვის ინდიკატორის ნათურის ჩართვისას მარჯვენა ადსორბციული ავზის წნევა გათანაბრებისას თანდათან მატულობს მაქსიმუმამდე გათანაბრების წნეხიდან, ხოლო მარცხენა ადსორბციული ავზის წნევა გათანაბრებისას გათანაბრების წნეხიდან თანდათან ნულამდე ეცემა;

5. აზოტის გამომავალი წნევა მიეთითება როგორც ნორმალური აირის წნევა და აზოტის გენერატორის გამოყენებისას წნევა ოდნავ შეიცვლება, მაგრამ ცვლილება არ უნდა იყოს ძალიან დიდი;

6. ნაკადის მაჩვენებელი უნდა იყოს ძირითადად სტაბილური, ხოლო რხევა არ უნდა იყოს ძალიან დიდი.მრიცხველის მითითება არ უნდა აღემატებოდეს აზოტის წარმოების მოწყობილობის ნომინალურ გაზის გამომუშავებას;

7. აზოტის ანალიზატორის მითითებული მნიშვნელობა არ უნდა იყოს ნაკლები აზოტის გენერატორის ნომინალურ სისუფთავეზე, რომელიც შეიძლება ოდნავ შეირყევა, მაგრამ არა ძალიან.


გამოქვეყნების დრო: სექ-22-2022