პროდუქტები, რომლებიც ემსახურება მოსახლეობის ჯანმრთელობის საჭიროებებს.ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად, ეს პროდუქტები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს „ყოველ დროს, ადეკვატური რაოდენობით, შესაბამისი დოზირების ფორმებში, გარანტირებული ხარისხით და ადეკვატური ინფორმაციით, და იმ ფასად, რომელსაც ინდივიდი და საზოგადოება შეუძლია.

PSA აზოტის გენერატორი

 • ლაზერული ჭრის PSA აზოტის გენერატორი ქარხანა

  ლაზერული ჭრის PSA აზოტის გენერატორი ქარხანა

  PSA ტექნოლოგიის პრინციპი

  PSA ტექნოლოგია არის გაზის ნარევის გაწმენდის პროცესი.ადსორბენტთან გაზის მოლეკულების ფიზიკურ ადსორბციაზე დაყრდნობით, პროცესი არის შექცევადი მუშაობა ორ წნევის მდგომარეობას შორის.

  პრინციპის მიხედვით, რომ აირის ნარევის მინარევის კომპონენტებს აქვთ დიდი ადსორბციული უნარი მაღალი წნევის ქვეშ და მცირე ადსორბციის უნარი დაბალი წნევის დროს.განსაკუთრებით, წყალბადს აქვს ნაკლები ადსორბციის უნარი, იქნება ეს მაღალი თუ დაბალი წნევა.პროდუქტის მაღალი სისუფთავის მისაღებად, მინარევების ნაწილობრივი წნევა შეიძლება გაიზარდოს, რათა შეწოვოს მაქსიმალურად მაღალი წნევის ქვეშ. ადსორბციის ან რეგენერაცია დაბალი წნევის ქვეშ, მინარევები შეიძლება ხელახლა შეიწოვოს შემდეგ ციკლში ნარჩენი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირებით. მინარევებისაგან ადსორბენტზე.

 • სურსათის გადამამუშავებელი PSA აზოტის გენერატორი ქარხანა

  სურსათის გადამამუშავებელი PSA აზოტის გენერატორი ქარხანა

  PSA ტექნოლოგიის დანერგვა

  PSA Technology არის ახალი ტიპის გაზის ადსორბციის და გამოყოფის ტექნოლოგია.მან მიიპყრო ყურადღება და კონკურენცია გაუწია მსოფლიო ინდუსტრიაში განვითარებისა და კვლევისთვის, როდესაც გამოვიდა.

  PSA ტექნოლოგია გამოიყენება სამრეწველო წარმოებაში 1960-იან წლებში.და 1980-იან წლებში PSA ტექნოლოგიამ მოიპოვა გარღვევა ინდუსტრიულ გამოყენებაში და გახდა ყველაზე პოპულარული გაზის ადსორბციის და გამოყოფის ტექნოლოგია მსოფლიო ერთეულში ახლა.

  PSA ტექნოლოგია ძირითადად გამოიყენება ჟანგბადისა და აზოტის გამოყოფის, ჰაერის გაშრობის, ჰაერის გაწმენდისა და წყალბადის გაწმენდისთვის.მათ შორის, ჟანგბადისა და აზოტის განცალკევება არის აზოტის ან ჟანგბადის მიღება ნახშირბადის მოლეკულური საცრისა და წნევის ცვლის ადსორბციის კომბინაციით.

 • ქიმიური PSA აზოტის წარმომქმნელი ქარხანა

  ქიმიური PSA აზოტის წარმომქმნელი ქარხანა

  PSA აზოტის გენერატორის ქარხნის მახასიათებლები

  1. შეკუმშული ჰაერის სისტემაში სრულად არის გათვალისწინებული გააქტიურებული ნახშირბადის ადსორბერის და ჰაერის ბუფერული ავზის პოზიციები, შესაბამისად, იგი უზრუნველყოფს PSA აზოტის გენერატორის ქარხნის წნევის მდგრადი გაზის წყაროს მიწოდებას და ახანგრძლივებს გააქტიურებული ნახშირბადის ვადას.ნედლი ჰაერი აღებულია ბუნებიდან, ხოლო აზოტის წარმოება შესაძლებელია მხოლოდ შეკუმშული ჰაერითა და ელექტროენერგიის მიწოდებით.

  2. PSA აზოტის გენერატორის აზოტის პროცესის ავზს შეუძლია საერთო აზოტის გამომავალი წნევა უფრო სტაბილური გახადოს, ხოლო აზოტის სისუფთავეზე გავლენას ახდენს მხოლოდ აზოტის გამონაბოლქვი მოცულობა, რომელიც ადვილად რეგულირდება.ჩვეულებრივი აზოტის სისუფთავე თვითნებურად რეგულირდება 95%-99,99%-ს შორის.მაღალი სისუფთავის აზოტი შეიძლება თვითნებურად დარეგულირდეს 99%-99,999%-ს შორის.

 • ბიოლოგიური ფარმაცევტული PSA აზოტის წარმომქმნელი ქარხანა

  ბიოლოგიური ფარმაცევტული PSA აზოტის წარმომქმნელი ქარხანა

  PSA აზოტის გენერატორის ქარხნის პრინციპი

  ძირითადი კომპონენტებია აზოტი და ჟანგბადი ჰაერში.შეარჩიეთ ადსორბენტები აზოტისა და ჟანგბადის სხვადასხვა ადსორბციული სელექციურობის მქონე და შეიმუშავეთ შესაბამისი პროცესი აზოტის წარმოებისთვის ცალკეული აზოტისა და ჟანგბადის საშუალებით.

  აზოტს და ჟანგბადს აქვს ოთხპოლუსიანი მომენტები, ხოლო აზოტის ოთხპოლუსიანი მომენტი გაცილებით დიდია ვიდრე ჟანგბადი.ამრიგად, ნახშირბადის მოლეკულურ საცერში ჟანგბადის ადსორბციის უნარი გაცილებით ძლიერია, ვიდრე აზოტი გარკვეულ წნევაზე (ძალა ძლიერია ჟანგბადსა და მოლეკულური საცრის ზედაპირულ იონებს შორის).

 • ელექტრონული PSA აზოტის წარმომქმნელი ქარხანა

  ელექტრონული PSA აზოტის წარმომქმნელი ქარხანა

  PSA აზოტის გენერატორის ქარხნის დანერგვა

  PSA აზოტის გენერატორის ქარხანა არის ახალი მაღალტექნოლოგიური მოწყობილობა ჰაერის გამოყოფისთვის.იგი იყენებს შეკუმშულ ჰაერს, როგორც ნედლეულს და ნახშირბადის მოლეკულურ საცერს, როგორც ადსორბენტს, რათა გამოიმუშაოს აზოტი წნევის ცვალებადობის ადსორბციის პროცესით.

  ნორმალური ტემპერატურისა და წნევის პირობებში, ნახშირბადის მოლეკულური საცრის ზედაპირზე ადსორბციული შესაძლებლობების სხვაობის მიხედვით და ნახშირბადის მოლეკულურ საცერში დიფუზიის სიჩქარის სხვაობა განსხვავდება ჟანგბადსა და აზოტს შორის, მას შეუძლია მიაღწიოს წნევით ადსორბციის და ვაკუუმ დეზორბციის პროცესს. ჟანგბადისა და აზოტის გამოყოფის დასრულება და საჭირო სისუფთავის აზოტის მიღება პროგრამირებადი კონტროლერის მეშვეობით პნევმატური სარქვლის გასაკონტროლებლად.

  სხვათა შორის, აზოტის სისუფთავე და გაზის გამომუშავება შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისად.

 • რეზინის საბურავის PSA აზოტის წარმომქმნელი ქარხანა

  რეზინის საბურავის PSA აზოტის წარმომქმნელი ქარხანა

  PSA აზოტის გენერატორი ქარხნის პროცესი

  PSA აზოტის გენერატორი ქარხნის ადსორბციული კალაპოტი უნდა შეიცავდეს მინიმუმ ორ საფეხურს: ადსორბციას (მაღალი წნევის დროს) და დეზორბციას (დაბალი წნევით) ოპერაციით პერიოდულად განმეორებით.თუ არსებობს მხოლოდ ერთი ადსორბციული საწოლი, აზოტის წარმოება წყვეტილია.აზოტის პროდუქტების მუდმივი მიღების მიზნით, აზოტის გენერატორის ქარხანაში, როგორც წესი, იდგმება ორი ადსორბციული საწოლი და დაყენებულია ზოგიერთი აუცილებელი დამხმარე საფეხური, როგორიცაა წნევის გათანაბრება და აზოტის გამორეცხვა ენერგიის დაზოგვის, მოხმარების შესამცირებლად და სტაბილურად მუშაობისთვის.

  თითოეული ადსორბციული საწოლი ჩვეულებრივ გადის ადსორბციის, წინა წნევის განთავისუფლების, რეაქტივაციის, გამორეცხვის, ჩანაცვლების, წნევის გათანაბრების და წნევის აწევის საფეხურებს და ოპერაცია პერიოდულად მეორდება.